CZ | EN | DE

 

Trápí vás plíseň na zdi?    ZLikvidujte ji Pomocí BIOREPELu

 

Plísně obývají naši zemi od nepaměti.  Pro člověka mají využití ve farmaceutickém, chemickém i potravinářském průmyslu. Nejznámější je využití druhu Penicillium notatum, který produkuje známá antibiotika. Soužití s houbami však nepřináší jen klady. Jejich záporná stránka se projevuje hlavně v jejich škodlivém působení na lidské zdraví

Plísně produkují množství rozmnožovacích výtrusů – spór, které se z  narostlého mycelia uvolňují do vzduchu. V místnostech, kde se pohybujeme nebo dokonce s plísněmi bydlíme, pak dochází k podráždění spojivek, dýchacích cest, vznikají alergická respirační onemocnění, bronchitidy – mykoalergózy.

Plísně také během metabolismu produkují a do okolního prostředí uvolňují těkavé látky. I tyto chemické látky mohou alergizovat. Způsobují bolest hlavy, únavu, zánět spojivek apod.

Plísně díky svému bohatému enzymatickému vybavení jsou velmi přizpůsobivé pro kontaminaci téměř jakéhokoliv substrátu – tedy i potravin. Do potravin uvolňují mykotoxiny (plísňové jedy), které způsobují akutní nebo chronické onemocnění – mykotoxikózy (otravy).

Likvidace plísní

 

Likvidace  plísní v obytných budovách není tedy jen kosmetickou  úpravou, ale cíleným zásahem.

Platí zásada, že od jara do podzimu je množství spór plísní v bytech menší než v okolním ovzduší. V tomto období  se nejvíce vyskytují např. druhy: Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Aspergillus. V zimě je zase množství spór v bytech větší a nejvíce jsou zastoupeny druhy: Penicillium, Mucor, Aspergillus.

Jakmile v bytech nastanou pro ně vhodné podmínky, což je  zvýšená vlhkost zdiva i ovzduší, začnou růst. A právě spóry jmenovaných druhů patří k závažným alergenům.

Boj s plísněmi je o to komplikovanější, že při jejich likvidaci se musí dbát na to, aby nedocházelo k rekontaminaci (znovuzamoření) jejich spórami. Je doporučováno používat k jejich likvidaci tzv. mokrou cestu. Na mycelia plísní se aplikují vhodné přípravky s fungicidním účinkem.

Pro likvidace plísní se často používají přípravky, které většinou plíseň jen „spálí“ nebo odbarví na povrchu, ale nedokáží proniknout do zdiva, kde zůstávají její zárodky. Z nich může vyrůst odolnější plíseň nebo může dokonce zmutovat (genetická změna) a používané přípravky pak mohou mít omezený účinek.

U přípravků na likvidací plísní musíme také klást důraz na minimalizaci rizika, a to jak pro povrch, na kterém plísně rostou, tak i pro osobu, která ošetření provádí. Ideální je, když má přípravek i přetrvávající účinek.

Při používání přípravků s fungicidním účinkem vždy dodržujte bezpečnostní opatření a upozornění, která jsou vyznačená na etiketě výrobku.

V každém případě se jedná o chemické látky, které přidávají do již tak dosti „znečištěného„ prostředí další zdraví nebezpečnou zátěž.

Přípravek BIOREPEL® není přípravkem chemickým, ale biologickým a proto je významným přínosem v oblasti likvidace plísní.

Nejen, že plísně likviduje, ale přidáním do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek.  Nezpůsobuje alergie, je šetrný k životnímu prostředí a splňuje i podmínku aplikace mokrou cestou, protože se nanáší rozpuštěný ve vodě.

„Přípravek BIOREPEL, který potlačuje plísně na zdech, předběhl svou dobu, protože nezamořuje ovzduší a to ani zápachem a všímá si pouze plísní. Po zlikvidování plísní se chytrá houba uloží do klidového stádia a číhá na nové plísně, které by na stěně chtěly růst.“ konstatuje Radim Klimeš.

Dezinfikujte své domovy

 

Zvýšená kontaminace vzduchu bakteriemi, plísněmi a viry může vyvolat mnoho nežádoucích účinků na zdraví - od nevolností, k alergiím, zánětům, až po dýchací potíže. Tím se přetěžuje náš organizmus a oslabuje imunitní systém, který pak nemusí mít dostatečnou sílu na závažnější onemocnění

Hygienickým limitem znečištění ovzduší vnitřního prostředí dle EUR 14988 (kritérium koncentrace směsné populace bakterií a směsné populace plísní v ovzduší pobytových místností)je kontaminace do 500 KTJ (kolonie tvořících jednotek) /m3.  Větší kontaminace může ovlivnit naše zdraví zásadním způsobem. Zejména osoby s výrazně oslabeným imunitním systémem může vážně ohrozit.

Jedním z testů biologického biocidního přípravku BIOREPEL® bylo snížení kontaminace ovzduší. Před aplikací přípravku jsme odebrali vzorky spadů. Petriho misky s agarem a odebranými vzorky jsme nechali dvacet minut otevřené a po uzavření jsme je převezli do laboratoře ke stanovení kontaminace na m3. Následně jsme BIOREPEL ve spreji preventivně aplikovali formou postřiku na všechny zdi v místnostech.

Laboratorní výsledky měření před aplikací stanovily rozmezí kontaminace 629 až 4718 mikroorganizmů na m3.

Laboratorní měření spadů v ošetřených místnostech po sedmi dnech od aplikace, kdy místnosti byly běžně v provozu, stanovily rozmezí kontaminace 31 až 236 mikroorganizmů na m3.

Poslední měření spadů v ošetřených místnostech po dvanácti týdnech od aplikace stanovily rozmezí kontaminace 8 až 47 mikroorganizmů na m3.

BIOREPEL® můžeme používat v místnostech, kde bydlíme, pracujeme a nemusíme ani místnost po ošetření opouštět.

Přípravek BIOREPEL® s Chytrou houbou - Pythium oligandrum můžete zakoupit v prodejnách barev, v obchodních řetězcích v oddělení s barvami nebo v drogeriích prodávající barvy.

V případě dotazů nás kontaktujte