CZ | EN | DE
  

 

Kde koupit přípravek BIOREPEL na plísně ?

 

BIOREPEL přípravek na plísně zakoupíte nejen na našich stránkách, ale i v prodejnách: drogerie TETA, Hornbach, Obi, Baumax, Bauhaus a také v  BARVY A LAKY (vyhledej prodejnu) a PANTER COLOR (vyhledej prodejnu) 

BIOREPEL Spray

Biorepel spray

Biorepel Spray  
331,-  

 


 

Toto balení obsahuje Sprej + vloženou krabičku s BIOREPEL - sáčky. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Návod na použití – sprej

Odstranění plísní:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů.
4) Po dvaceti minutách otřete ošetřené místo houbičkou či hadříkem s vodou a nechte hodinu zaschnout.
5) Po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně.

Preventivní ošetření proti plísním:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je předpoklad, že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně.

Pozor - Šetřete přírodu a uchovejte rozprašovač pro nové použití.

K novému použití využijte náhradní náplně umístěné v balení

BIOREPEL Sáčky

Biorepel Sáčky  
249,-  

 


 

Toto balení obsahuje krabičku s BIOREPEL - sáčky. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Návod na použití – sáčky

Odstranění plísní:
1) ) Čistící roztok: Ustřihneme sáček 1g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme obsah 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále naředíme do 10-20 l vody.
2) Houbičkou nebo hadříkem omyjeme připraveným roztokem postižené místo (tmavé skvrny na zdi). Zbylý roztok vylejeme.
3) Pokračujeme až po zaschnutí zdiva sáčkem 2g.
4) ) Aktivní roztok: Ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat. Aktivovaný přípravek dále ředíme do cca 1,5 l vlažné vody.
5) Pomocí malířského válečku nebo štětce naneseme zředěnou suspenzi (1,5 l) na napadené zdivo s minimálním překrytím cca 5cm na zdravou zeď.
6) Ošetřené místo můžeme po zaschnutí překrýt malířskou barvou, která není protiplísňová

Preventivní ošetření proti plísním:
1) Obsah obou sáčků může být rozředěn společně do cca 10-15 l vody. Vzniklou suspenzi necháme 5 min aktivovat.
2) Suspenzi použijeme pro preventivní ošetření (nátěr štětcem či válečkem) na 30-40 m2 zdi.

Preventivní použití ve voděrozpustných barvách:
1) Ustřihneme sáček 2g v naznačeném místě a dolijeme vlažnou pitnou vodou. Protřepeme a necháme 5 min aktivovat.
2) Vzniklou suspenzi pak  vmícháme do malířské barvy (sáček 2g do 5 kg barvy).

Z tohoto balení BIOREPELu (sáčky) získáte :

10 litrů čistícího roztoku + 1,5 litru aktivního roztoku = 11,5 litru
Čistící roztok vystačí na 10-12 m2 napadeného zdiva ( omítky) a Aktivní roztok vystačí na 7-9 m2 napadeného zdiva ( omítky).

Aktivní roztok pro prevenci vystačí na 30-40 m2 zdiva.

Pro prevenci ve voděrozpustných barvách  vystačí na 60-70 m2 zdiva.


Není nutná čekací prodleva po ošetření. Během práce dodržujte hygienické zásady, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce.
 

Frekvence aplikací: Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku.

Upozornění:

 • Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prostory.
 • Vzhledem k biologické podstatě přípravku výrobce nezaručuje systémový účinek na netypické, nepřirozeně vyselektované nebo geneticky modifikované druhy nežádoucích plísní na zdech.
 • Nejméně 14 dní před aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním.
 • Nepoužívat pro prostory používané k pěstování hub.
 • Skladování: Skladujete v suchu při pokojové teplotě 15-25°C a relativní vlhkosti do 40%. Skladujte v původním, uzavřeném obalu. Naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění.

První pomoc:

 • Při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba.
 • Při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody.
 • Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni.
 • Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.
 • Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek výrobku), a o poskytnuté první pomoci.
 • Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální pomoc. Nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí ani neočekávané vedlejší účinky.