CZ | EN | DE

 

Pythium oligandrum jako účinná látka v boji s plísní na zdI

 

Pythium oligandrum M1 (ATCC 38472) je mikroorganismus, který je dle Prováděcího nařízení Komise EU 2015/1610 schválenou účinnou látkou pro použití v biocidních přípravcích.

Mikroorganismus Pythium oligandrum je taxonomicky řazen do skupiny Stramenopila a třídy Oomycota kam patří mikroorganismy charakteristické tvorbou oospór, které mají reprodukční funkci. Oospóry jsou vysoce odolné vůči nepříznivým vlivům svého okolí a i v suchém stavu si udrží životaschopnost po dobu až několik let. Ve vlhku naopak dochází k jejich aktivaci, klíčení a růstu hyf a následné   produkci celé řady enzymů, které slouží k rozkladu buněčných stěn nežádoucích plísní, jež využívají jako zdroje živin.

Při kontaktu s hyfami plísní Pythium oligandrum proniká svými vlákny do buněk těchto hostitelů a odčerpává z nich živiny, které dále využívá ke své reprodukci. Jedná se tedy o druh parazitismu na mikrobiální úrovni. Po vyčerpání živin z buněk jiných plísní pak Pythium oligandrum podle podmínek okolního prostředí vytváří buď spóry, kdy v klidovém stádiu čeká na dalšího hostitele, nebo hyne a mizí, protože postrádá substrát ke své obživě.

Pythium oligandrum  rozkládá formou tzv. mezidruhového parazitizmu mycelia plísní rozrostlá na omítkách případně může pronikat i hlouběji do zdiva. Přítomnost mycelia P. oligandrum na ošetřených plochách není pouhým okem pozorovatelná, nedochází totiž k tvorbě nežádoucího pigmentu. P. oligandrum je i v aktivním stavu zcela neškodné pro necílové organismy a není známo, že by produkovalo toxické metabolity nebo uvolňovalo alergizující částice do okolí.

V roce 2010 byl spoluautorům Ing. Arch. Martinu Suchánkovi a Radimu Klimešovi udělen patent č. 302297 za využívání organizmu Pythium oligandrum k likvidaci mikroflóry na zdech a na jiných stavebních materiálech.